.: Paginae :.

2008-09-11

PowerShell - vypis DFS roots/links/targets

Kdyz uz jsem byl v tom skriptovani...

$domain = "domain.tld"
dfsutil domain netbiosdomainname | foreach($i) {
  If ($_.TrimStart() -ne $_) {
    $x = "\\\\$domain\\" #na zacatku maj bejt dve backslash, ale bloguje nechce spolupracovat :(
    $x += $_.TrimStart()
    write-host $x
    dfsutil root $x | foreach ($j) {
      If ($_.Contains("Link Name=")){
        $link = $_.TrimStart()
        $em = $link.IndexOf("=") + 2
        $link = $link.SubString($em, $link.Length - $em)
        $qm = $link.IndexOf("""")
        $link = $link.SubString(0, $qm)
        dfsutil link "$x\$link" | foreach ($k) {
          If ($_.Contains("Target=")){
            $target = $_.TrimStart()
            $em = $target.IndexOf("=") + 2
            $target = $target.SubString($em, $target.Length - $em)
            $qm = $target.IndexOf("""")
            $target = $target.SubString(0, $qm)
            write-host "  \$link ($target)"
          }
        }
      }
    }
  }
}

Žádné komentáře:

Okomentovat

Mazat komentáře nehodlám, výjimky však tvoří vulgární a off-topic komentáře!