.: Paginae :.

2007-09-05

Změna smtp adresy u účtu v AD pomocí vbscriptu

Trochu jsem s tím potrápil, tak snad se to někomu bude chodit :)

strOldSMTPAddress = "old@domain.local"
strNewSMTPAddress = "new@domain.local"
Set objUser = GetObject("LDAP://cn=Testik,cn=Users,dc=domain,dc=local"))
arrAddresses = objUser.ProxyAddresses
For i = 0 to UBound(arrAddresses)
 If InStr(LCase(arrAddresses(i)), LCase(strOldSMTPAddress)) Then
  strEmail = arrAddresses(i)
  strSMTP = Left(strEmail,InStr(strEmail,":"))
  arrAddresses(i) = strSMTP & strNewSMTPAddress
  If InStr(arrAddresses(i), "SMTP:") Then
   objUser.Put "mail", strNewSMTPAddress
  End If
 End If
Next
objUser.ProxyAddresses = arrAddresses
objUser.SetInfo

Žádné komentáře:

Okomentovat

Mazat komentáře nehodlám, výjimky však tvoří vulgární a off-topic komentáře!